Stora Enso Oyj

Et stort finsk selskap som driver med papir. Jeg liker tallene, og er positiv til denne aksjen.