Kværner

Jeg tror det er en god oppsidemulighet, og at det er rom for utbytte.