Byggma

Denne er vanskelig å verdsette. Selskapet har mye penger, og har alle muligheter. Det spekuleres om den blir tatt av børs. Men man blir neppe fattig av å aksjer her.