Atlantic Sapphire

De driver med lakseoppdrett på land, i Danmark og USA. Deres ambisjon er å øke kraftig i USA, et prosjekt som kan feile. Det er stor oppsidemulighet.