ABG Sundal Collier Holding

Et meglerhus som er avhengig av oppdrag. Tidene har forandret seg, men kanskje kommer de tilbake til vante dager.