Den første grafen viser utbyttene for hver måned. Det viser hvordan utbyttene utvikler seg over årene.

Den andre grafen viser hvor mye utbytteaksjene mine har gitt, sammenliknet med hverandre.

Jeg har ikke behov for å ta med kronebeløp, det holder jeg for meg selv.